http://www.misterflowers.net

 หน้าแรก

 สินค้าใหม่

 ดอกไม้ประดิษฐ์

 อุปกรณ์จัดดอกไม้

 เว็ปบอร์ด

 ข้อควรทราบ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ16/12/2009
อัพเดท05/02/2018
ผู้เข้าชม2,651,571
เปิดเพจ3,744,480
สินค้าทั้งหมด230

แนะนำแหล่งเลือกซื้ออุปกรณ์จัดดอกไม้

ข้อมูลทั่วไป

 

** ข้อควรทราบ **

 

1.   ทางเราขายส่งอุปกรณ์จัดดอกไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์เกือบทุกชนิด ซึ่งสินค้าบางตัวเราไม่ได้นำขึ้นแสดง

     บนเว็ปไต์แต่สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าตัวนั้นๆกับทางเราได้

 

2. ทางเรา (Misterflowers) ไม่รับสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบเว็บไซต์นะครับเนื่องจากทางเราใช้

    เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการแสดงสินค้าเท่านั้น  การสั่งซื้อสินค้าจะรับผ่านสองช่องทางเท่านั้นคือ

    ทางe-mailและทางโทรศัพท์เท่านั้นครับ


2.   สินค้าของเราทุกชิ้นทางเราจะจัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่ง ซึ่งผู้ซื้อสามารถระบุขนส่งตามที่ท่านพึงพอ

     ใจได้แต่ถ้าไม่ระบุทางเราจะเป็นผู้เลือกขนส่งตามความเห็นของของทางเราเอง


3.  สินค้าของเราทุกชิ้นยังสามารถเลือกส่งผ่านทางรถทัวร์ รถไฟ ฯลฯ การส่งตามข้อนี้จะส่งเมื่อทางผู้

     ซื้อระบุเท่านั้น

 

4.   ค่าขนส่งทางผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้จ่ายซึ่งขนส่งจะเรียกเก็บปลายที่่ทาง


5.   ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วันจะถึงมือผู้ซื้อ ทั้งนี้ความรวดเร็วจะ

     ขึ้นอยู่กับทางบริษัทขนส่งแต่ละราย


 

 

view
view